फराए प्रान्त, अफगानिस्तान

फराए प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  फिराए फिराए ४९३६००७ ४७६७८६ फ़ारसी दरी, पश्तो, बलोची ११गु: अनार दर्रे, बालाबलोक, बिकवाये, पर चमन, पुश्त रौद, ख़ाक सफ़ैद, शेब कौए, फिराए, किलाए-ए-काए, गुलिस्ताँ, लाश-ओ-जोवेन्

स्वयादिसँ

सम्पादन