Open main menu

जाबल प्रान्त, अफगानिस्तान

जाबल प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासनEdit

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  ज़ाबुल कलात २४४६८९९ १७६२९३ पश्तो, फ़ारसी दरी ८गु: अतग़र, अरग़ंदाब, तरंग-ओ-जलदक, दाईचोपान, शाए जोई, शिमलज़ाई, शेंकी, कलात, का कर, मीज़ान

स्वयादिसँEdit