नूरस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान

नूरस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  नूरिस्तान पारोन १३०६९६४ ९६९४२ नूरिस्तानी, पुश्यई, पश्तो ८गु: बर्ग-ए-मित्ताल, पारोन, दो आब, कामद यश, मंदोल, नूर ग्राम, वामा, वाएगल

स्वयादिसँ

सम्पादन