बादगैस प्रान्त, अफगानिस्तान

बादगैस प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन सम्पादन

मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  बाद गिस किलाए नौ ४९९६३९३ २०६०६८ फ़ारसी दरी ७गु: आब क़मरी, जवंद, ग़ौरमाच, क़ादिस, किलाए-ए-नौ, बालामुरग़ाब, मुकुर

स्वयादिसँ सम्पादन