खोस्त प्रान्त, अफगानिस्तान

खोस्त प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  ख़ोस्त ख़ोस्त ६३९६८४९ ४६०२९ पश्तो १३गु: बाक, तनी, तेरेज़ाई, जाजी मैदान, ख़ोस्त मतोन, सपेरे, शमिल, सबरी (यअक़ोबी), क़लंदर, गुरबुज़, मंदोज़ी, मौसी ख़ैल, ना दर्शाए क़ुव्वत

स्वयादिसँ

सम्पादन