कनदोज प्रान्त, अफगानिस्तान

कनदोज प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  कुंदूज़ कुंदोज़ ७७३६३८७ ७६८२७ उजबेकी, पश्तो, फ़ारसी दरी, तर्कमनी ७गु: इमाम साहिब, चेआरदरे, ख़ान आबाद, दश्त अरुचि, अली आबाद, किलाए-ए-ज़ाल, कुंदोज़

स्वयादिसँ

सम्पादन