गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान

गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान अफ्गानिस्तानयागु छगु प्रदेश खः।

प्रशासन

सम्पादन
मानकिपा प्रान्त(वलाएत) केन्द्र जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग किमि) भाय् प्रशासनिक विभाग मेमेगु
  गज़नी गज़नी १६०८०६८४३ २३६३७८ फ़ारसी दरी, पश्तो, गवेश हज़ारगी १९गु: आब-ए-बंद, अज्र स्तान, अंदर, बेराम शैय्यद, जा ग़ौरी, उमरी, दे यक, रशीदान, ज़ने ख़ान, गज़नी, करे बाग़, गेरू, ग़ैलान, मालस्तान, मुकुर, नावर, नावी, वॉगज़, वली मुहम्मद शैय्यद ख़ू ग्यानी

स्वयादिसँ

सम्पादन